25. 7. Felix – splněné podmínky k uchovnění

16.7.2016 se Felix zúčastnil Klubových zkoušek v norování nováčků ve Volském žlabě, zkoušky absolvoval se samými 4, čas 10 s. Tím splnil poslední podmínku k uchovnění. 14 dní před těmito zkouškami ještě absolvoval ZVVZ  se známkami 3 vodění na řemeni, jinak samé 4… Velká gratulace!